Результати Tour of Beijing :

1 - Хушовд, 2 - Мезгец, 3 - Маес.